Beste leden,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor een tweede extra en bijzondere Algemene Ledenvergadering van onze voetbalvereniging, te houden op maandag 15 april 2024, aanvang 19.30 uur, in de kantine van de club.

Het hoofdonderwerp op de agenda is ook dit keer de opheffing van onze voetbalvereniging.

Eerder berichtten we al dat, om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen tijdens de eerste vergadering, drie kwart van de leden aanwezig diende te zijn. Zoals verwacht is aan dit vereiste op 25 maart niet voldaan.

Zoals ook bij de vorige oproep kenbaar gemaakt kan bij de tweede vergadering met een 2/3e meerderheid een rechtsgeldig besluit worden genomen, ongeacht het dan aanwezige aantal leden.

Dit betekent dat tijdens de vergadering van 15 april sowieso een rechtsgeldig en definitief besluit zal worden genomen.

Naast de opheffing van de vereniging zal ook dit keer een aantal verwante zaken op de agenda staan:

  • Toelichting overdracht lidmaatschapsrechten van de verdwijnende verenigingen naar VV Egmond.

Tot slot het volgende. De stemming van 15 april gaat niet over de fusie zelf en het overgaan van de leden en alle activa & passiva van onze voetbalclub naar VV Egmond. Het besluit hiertoe is al veel eerder, te weten met de stemming van 10 oktober 2022, genomen.

Het gaat op 15 april louter nog om het formele besluit om de lege vereniging die na de realisering van de fusie achterblijft, op te heffen.

Wij vertrouwen erop jullie naar behoren te hebben geïnformeerd.

Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur

Reacties zijn gesloten.