De leden van voetbalvereniging Egmondia worden uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering van de club bij te wonen.

De vergadering wordt gehouden op maandag 20 november 2023, aanvang 19.30 uur in de kantine op ons sportcomplex.

Agenda:

 1. Opening
  Deel 1 van de vergadering
  Plan van aanpak van volledige transitie naar VV Egmond door voorzitter VV
  Egmond Robert van den Bosch

  Deel 2 van de vergadering
 2. Vaststellen verslag (download) vorige vergadering
 3. Jaarverslag door secretaris
 4. Jaarverslag door jeugdvoorzitter
 5. Financieel
  • Jaarverslag door penningmeester
  • Verslag kascontrole commissie
  • Verkiezing nieuwe kascontrole commissie
 6. Mededelingen VV Egmond: zie Deel 1
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Reacties zijn gesloten.