De leden en donateurs van voetbalvereniging Egmondia worden uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering van de club bij te wonen.

De vergadering wordt gehouden op maandag 21 november 2022, aanvang 19.30 uur in de kantine op ons sportcomplex.

Graag uw aanmelding versturen naar secretariaat@egmondia.com.

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststellen verslag vorig vergadering
 3. Jaarverslag door secretaris
 4. Jaarverslag door jeugdvoorzitter
 5. Financieel
  • Jaarverslag door penningmeester
  • Verkiezing penningmeesterschap
   Penningmeester Paul Castricum heeft te kennen gegeven te stoppen met het penningmeesterschap. Het bestuur stelt voor om David Schaddenhorst in zijn plaats te benoemen. Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de secretaris. De overige bestuursleden blijven zo veel mogelijk in functie tot dat de nieuwe vereniging een feit is.
  • Verslag kascontrole commissie
  • Verkiezing nieuwe kascontrole commissie
  • Begroting seizoen 2022/2023
 6. Mededelingen bestuur
  • Fusie vorderingen
  • Verhoging consumptieprijzen
   De consumptie prijzen zijn sinds dit nieuwe seizoen verhoogd.
  • Wijzigingen contributie (zie onder)
  • Energiebesparing maatregelen
   Logische maatregelen zoals veel thuis ook wordt uitgevoerd; korter douchen, kachel graadje lager, zoveel efficiënt mogelijk gebruik maken trainingsvelden tbv besparing verlichting.
  • Scheidsrechters Jeugd en Senioren
   Pool met vrijwillige scheidsrechters vrijwel uitgedroogd. Invulling ouders als (jongere) jeugd scheidsrechters; roosters maken voor 6 weken achtereen, communicatie via SportLink en Website en verplichting bij aanmelding; Meer inspanning ouders noodzakelijk, anders afgelasting wedstrijden.
  • Polsen senioren zaterdagclub
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Het bestuur


Contributie per 1-1-2023

Kabouters3-6 jr45
Pupillen7-8 jr75
Pupillen9-10 jr90
Junioren11-14 jr105
Junioren15-18 jr125
Senioren19> jr200
Slapend lid90
Donateur35

Reacties zijn gesloten.