De leden en donateurs van voetbalvereniging Egmondia worden uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering van de club bij te wonen.

De vergadering wordt gehouden op maandag 18 oktober 2021, aanvang 19.30 uur in de kantine op ons sportcomplex.

Graag uw aanmelding versturen naar secretariaat@egmondia.com.

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststellen verslag vorig vergadering
 3. Jaarverslag door secretaris
 4. Jaarverslag door jeugdvoorzitter
 5. Financieel verslag door penningmeester
 6. Verslag kascontrole commissie
 7. Verkiezing nieuwe kascontrole commissie
 8. Begroting seizoen 2021/2022
 9. Mededelingen bestuur
  1. Fusie vorderingen
  2. Opbouw pinbetalingen kantine
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Reacties zijn gesloten.