Dinsdag 19 juli is het projectakkoord van de nieuwe coalitie (Groen Links, VVD, GemeenteBelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen) in de Algemene Raadscommissie besproken. Een van de vier punten die in dit projectakkoord staat luidt; “De voetbalfusie zal niet op de beoogde locatie aan de binnenduinrand in Egmond gerealiseerd worden.”

Uiteraard zijn wij hier zeer ontstemd mee en dit is dan ook deze avond duidelijk gemaakt. Onderstaand is het stuk te vinden die door onze voorzitter is ingesproken. Ook de voorzitter van Zeevogels gaf klip-en-klaar aan dat het alternatief van het externe team, die ingeschakeld is door de coalitie, geen optie is. Dit alternatief zou fuseren aan op de Hogedijk zijn. Namens de fusie-jeugd-commissie werd er ook duidelijk aangegeven welke mooie trajecten al zijn ingezet en hoe dit projectakkoord van de nieuwe coalitie dit op het spel zet.

Na meerdere insprekers werden er diverse vragen gesteld aan het externe team gevolgd door een debat tussen de politieke partijen. Een besluit over het projectakkoord staat op de politieke agenda voor donderdag 12 juli. Het lijkt er dus op dat de fusie-discussie ook gewoon tijdens de zomerstop gevoerd zal worden. Uiteraard proberen wij u op de hoogte te houden van deze ontwikkelingen.

Met sportieve groet

Bestuur V.V. Egmondia

====================================================

Inspraak namens Egmondia, gedaan door Paul Kager, tijdens Algemene Raadscommissie 19-06-2018

Beste leden van de raad,

Ik zal het vandaag kort proberen te houden en nogmaals duidelijk maken waarom het voornemen in het projectakkoord geen goed idee is. Ik ga niet herhalen wat ik de afgelopen 4 jaar meerdere malen heb verteld. Ik wil hier vanavond kort twee zaken bewerkstelligen. Ik wil duidelijkheid vragen van de raad en duidelijkheid verschaffen vanuit de clubs.

De duidelijkheid die ik vraag komt omdat er de afgelopen periode verschillende informatie rond is gegaan:
• Behoorlijk Bestuur Bergen gaf bij de stemwijzer aan voorstander de zijn van de locatie en graag te zien dat deze in goed overleg met de voetbalclubs en direct belanghebbenden ingericht zou worden. Vanwaar de ommezwaai? Is dat behoorlijk besturen?
• Gemeentebelangen had twee mensen, die beide veel voorkeursstemmen binnenhaalde, die de gehele verkiezingscampagne verkondigden dat de fusie op het Egmondia terrein zou moeten plaats vinden. Was dat niet het partijstandpunt?
• GroenLinks heeft enkele jaren geleden, aan de hand toenmalige wethouder, er voor gezorgd dat Delversduin bebouwd zou worden door een projectonwikkelaar wiens naam hier in de zaal regelmatig gevallen is. Om deze reden was Delversduin niet meer beschikbaar als fusielocatie.
• Recent geeft het team van experts, die het niet nodig vinden om ook maar een belletje naar de voetbalclubs te plegen, het advies om Egmondia en Adelbert dood te laten bloeden en de clubs richting Zeevogels te forceren. Is dat wat de nieuwe raad als sociaal en betrokken zou willen definiëren?
• De raad geeft aan naar alle inwoners te willen luisteren. Hoe verklaart u dan het negeren van alle stemmen op Kies Lokaal? Een groot deel van die stemmen zijn uitgebracht vanwege het fusiestandpunt van die partij. Vindt u dat u met het projectakkoord ook de wens van die inwoners weerspiegelt?

De duidelijkheid die ik graag wil verschaffen vanuit de clubs is hetzelfde als de afgelopen jaren. Er is namelijk een overeenkomst getekend met de gemeente Bergen, niet met individuele partijen die nu toevallig in de oppositie ipv de coalitie zitten. Wij respecteren die overeenkomst en nemen aan dat de nieuwe coalitiepartijen bestaande overeenkomsten gewoon respecteren.

De Egmonderstraatweg is in de ogen van de leden van alle drie de clubs de enige juiste locatie voor redenen die ik de afgelopen jaren meerdere malen over het voetlicht heb gebracht. Het niet willen overwegen van andere opties heeft niets met starheid, sentiment of andere zaken te maken. Het is slechts het simpele feit dat dit nooit onderdeel is geweest van het proces die wij gezamenlijk gestart zijn.

Een stukje extra duidelijkheid die ik wil verschaffen gaat over de woningbouw. Mocht u de illusie hebben dat, zoals de experts aangeven, Egmondia uiteindelijk vanzelf wel naar de Hogedijk vertrekt zodat er huizen gebouwd kunnen worden, dan kan ik u uit die droom helpen. Egmondia viert komend jaar zijn 80 jarig bestaan en als de Egmonderstraatweg niet doorgaat blijven wij nog minstens 80 jaar op de Lange Plas zitten.

Wij gaan er dan ook zonder meer vanuit dat het gezamenlijk ingezette traject wordt doorgezet. En dat er een prachtig complex aan de Egmonderstraatweg wordt gerealiseerd.

Wij kunnen ons namelijk niet voorstellen dat de nieuwe coalitie, die pretendeert sociaal te zijn, de boeken in wil gaan als de coalitie die ieder kind in de Egmonden de mogelijkheid op voetbal op zijn of haar gewenste niveau afneemt. Of als een coalitie die als een soort Trump uit rancune alle besluiten van de vorige raad wil terug draaien. Dat heeft toch niets met behoorlijk besturen te maken?

Paul Kager
V.V. Egmondia

 

 

 

Reacties zijn gesloten.