Ledenadministratie
Nieuwe leden zijn van harte welkom bij v.v. Egmondia. Bij Egmondia kun je op verschillende manieren lid worden: jeugdlid, spelend lid, slapend lid en donateur. Ben je nieuwsgierig geworden? Kom in het weekend maar langs op sportpark De Lange Plas om kennis te maken met de club, de sfeer en de mensen van Egmondia. Als je lid wilt worden en je komt van een andere vereniging neem dan je spelerspas mee. Binnen 3 jaar moet je worden overschreven bij de KNVB. Geef dit aan op je aanmeldingsformulier, zodat wij hier direct op kunnen inspringen.

Jeugdlid
Jeugdleden kunnen eerst twee keer op proef meetrainen. Even melden bij de jeugdzaken (Robin Kager, zie ook -> Jeugdcommissie), zodat die de trainers op de hoogte kan stellen dat er een “proef”lid mee komt trainen. Wil je vervolgens lid worden dan kan dat via het te downloaden formulier onder aan de pagina en lever hem bij de ledenadministratie in (per mail mag ook). Dit kan t/m de leeftijd van 10 jaar. Vanaf elf jaar is een spelerspas verplicht. Lever dan het formulier op het onderstaande adres in en € 2,60 voor een spelerspas.

Senioren & slapend lid
Wanneer een senior lid wordt weet je vaak al in welk elftal je wilt gaan voetballen. Maak dit dan ook kenbaar op het inschrijfformulier. Lid worden kan door het formulier te downloaden en in te leveren bij de ledenadministratie. Vergeet niet een pasfoto in te leveren en € 2,60.
Een slapend lid mag twee keer in de maand een wedstrijd meespelen. Vermeld dit wel op het formulier.

Donateur
Wil je niet voetballen maar de club Egmondia wel een warm hart toedragen dan kan dat door donateur van Egmondia te worden. Vermeld dit wel op het formulier die onderaan de pagina is te downloaden.

Adreswijziging
Wanneer je bent verhuisd of gaat verhuizen geef dit dan schriftelijk door aan de ledenadministratie.

Omzetten lidmaatschap
Wanneer je niet meer zoveel tijd hebt, maar toch af en toe wilt blijven voetballen kun je slapend lid van Egmondia worden. Of mocht je niet meer kunnen voetballen en Egmondia wel een warm hart toedraagt, word dan donateur. Als je iets wilt wijzigen dient dit schriftelijk of per mail te gebeuren bij de ledenadministratie.

Opzeggen lidmaatschap
Wil je geen lid meer zijn van Egmondia, dan moet je je zelf afmelden bij de ledenadministratie. Dit moet schriftelijk of per mail gebeuren met vermelding van naam, adres, geboortedatum en elftal waarin je speelde. Indien je vòòr 1 juni schriftelijk opzegt, heeft dit geen verdere financiële consequenties. Na deze datum worden er KNVB administratiekosten (€ 40,-) in rekening gebracht. Dit geldt tot de eerste keer dat er contributie is betaald. Tussentijds opzeggen is slechts in bijzondere gevallen mogelijk.

Contactgegevens Ledenadminstratie
De contactgegevens zijn hier te vinden.

Contributie
De hoogte van de contributie wordt per jaar vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Hieronder de contributie voor het huidige seizoen:

CategorieLeeftijdContributie (EUR)
Kabouters3-645
Pupillen7-875
Pupillen9-1090
Junioren11-14105
Junioren15-18125
Senioren19>200
Slapend lid90
Donateur35

Contributiebetaling geschiedt d.m.v. automatische incasso. Wil men toch per jaar betalen dan wordt dit geregeld via een factuur die toegezonden wordt. Deze leden betalen € 7,00 extra administratiekosten. Zie de algemene voorwaarden.