Nieuwe leden zijn van harte welkom bij v.v. Egmondia. Bij Egmondia kun je op verschillende manieren lid worden: als spelend lid, niet-spelend lid en donateur. Ben je nieuwsgierig geworden? Kom in het weekend maar langs op sportpark De Lange Plas om kennis te maken met de club, de sfeer en de mensen van Egmondia.

Jeugdlid
Jeugdleden kunnen eerst twee keer op proef meetrainen. Even melden bij de jeugdzaken (Robin Kager, zie ook -> Jeugdcommissie), zodat die de trainers op de hoogte kan stellen dat er een “proef”lid mee komt trainen. Wil je vervolgens lid worden dan kan dat via het te downloaden formulier onder aan de pagina en lever hem bij de ledenadministratie. Ingescand of een foto van het ingevuld formulier per mail is ook mogelijk.

Donateur
Wil je niet voetballen maar de club Egmondia wel een warm hart toedragen dan kan dat door donateur van Egmondia te worden. Vermeld dit wel op het formulier die onderaan de pagina is te downloaden.

Slapend lid
Wanneer je niet meer zoveel tijd hebt, maar toch af en toe wilt blijven voetballen kun je slapend lid van Egmondia worden.

Opzeggen lidmaatschap
Wil je geen lid meer zijn van Egmondia, dan moet je je zelf afmelden bij de ledenadministratie. Dit moet schriftelijk of per mail gebeuren met vermelding van naam, adres, geboortedatum en elftal waarin je speelde. Indien je vòòr 1 juni schriftelijk opzegt, heeft dit geen verdere financiële consequenties. Na deze datum worden er KNVB administratiekosten (€ 40,-) in rekening gebracht. Dit geldt tot de eerste keer dat er contributie is betaald. Tussentijds opzeggen is slechts in bijzondere gevallen mogelijk.

Adreswijziging
Wanneer je bent verhuisd of gaat verhuizen geef dit dan door aan de ledenadministratie.

Contactgegevens Ledenadminstratie
De contactgegevens zijn hier te vinden.

Contributie
De hoogte van de contributie wordt per jaar vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Hieronder de contributie voor het huidige seizoen:

CategorieLeeftijdContributie (EUR)
Kabouters3-645
Pupillen7-875
Pupillen9-1090
Junioren11-14105
Junioren15-18125
Senioren19>200
Slapend lid90
Donateur35

Contributiebetaling geschiedt enkel d.m.v. automatische incasso. Zie de algemene voorwaarden.