82 jaar werd Engel, 81 jaar is zijn cluppie Egmondia. Zo’n 75 jaar lid van de vereniging is maar weinigen gegund. Van die 75 jaar is Engel voor zijn club super actief geweest. Eerst als voetballend lid deeluitmakend van de “familie” en na het actieve voetbal meteen toegetreden tot het bestuur.  Op de foto’s in de kantine staat Engel in zijn onmiskenbare houding. Gravend, timmerend, oplossing zoekend voor de vele probleempjes die een vereniging tegenkomt.

Engel wist altijd een oplossing. Zo zie je hem in 1964 al, als jonge vent, het voortouw nemen bij de bouw van de toen nieuwe opstallen. Later uitbreiding van de kantine, extra kleedkamers. Engel was de uitvoerder. De leider en gaf aan hoe het moest en hoe hij het wilde. We hebben er nog profijt van.

Elke zondag moet ik nog aan Engel denken bij het licht aandoen in de toiletgroepen in de kantine. Niemand vindt de lichtknoppen. Engel had bedacht om deze boven de deuren te plaatsen zodat de lastige jeugd er niet onnodig mee ging “spelen”. Ze zitten er nog en zijn geplaatst op de lengte van Engel dus voor iedereen rekken.

De laatste jaren was het vanwege zijn gezondheid bijna onmogelijk om nog langs de lijn te staan om te kijken naar de verrichtingen van de jeugd en het 1ste. De radio bracht zondagmiddag uitkomst zodat hij toch vernam hoe spannend of het was. En na afloop was het zijn Jopie die nogmaals verslag deed en aangaf dat het weer gezellig was bij de club.

Engel als er iemand de titel Erelid verdiende dan was jij dat. Wat jij gedaan heb voor de vereniging is onvoorstelbaar en we zijn je eeuwig dankbaar. Je leeft voort in onze gedachten ondersteund door de mooie foto’s in de kantine.

Engel Rust zacht en Jopie sterkte bij het verwerken van dit zware verlies.

Woensdagmorgen zal op het voetbalcomplex van Egmondia op gepaste wijze “coronaproef” afscheid worden genomen van Engel. Wij vragen leden, oud leden, donateurs die dag om 10.30 uur op het complex aanwezig te zijn om Engel op zijn laatste ronde op het Egmondia-complex te vergezellen.

Jan de Jong
Voorzitter VV Egmondia  

  

Reacties zijn gesloten.