Dit protocol wordt gehanteerd door V.V. Egmondia en is ter ondersteuning voor het veilig sporten ten aanzien van covid-19. Wij rekenen erop dat iedere betrokkene deze regels ter harte neemt en ook naleeft.

Te allen tijde houd je aan de veiligheidsmaatregelen zoals deze zijn opgesteld door het RIVM: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 en door het NOCNSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol.

Volg de looproutes die op het complex aangegeven zijn met de gele pijlen. De kantine mag alleen betreden worden door de voordeur en alleen verlaten worden door de achterdeur. De teams worden verzocht direct door te lopen naar de kleedkamers.

In de kantine moet er gezeten worden. Daarvoor zijn er zitplaatsen georganiseerd waar men met zijn vieren aan kan zitten. Alle stoelen en tafels laat men staan op de plek waar wij ze neergezet hebben. De regel geldt; vol=vol. Er kan dan wel besteld worden in de kantine maar dat kan dan niet binnen genuttigd worden.

Aan de lijn en in de tribune verwachten wij van de toeschouwers dat ze de 1,5 meter in acht nemen. Spelers boven de 18 jaar moeten in de dug-out 1,5 meter afstand houden, dit geldt uiteraard ook voor coaches en andere betrokkenen.

In de kantine zijn de dames- en herentoiletten bereikbaar via de looproutes.

Ouders worden verzocht zo min mogelijk de kleedkamers te betreden, alleen als kinderen hulp nodig hebben met omkleden. Als dat niet het geval is, mag alleen de coach/trainer de kleedkamers betreden.

Op zondag zijn er per seniorenteam twee kleedkamers beschikbaar, omdat zij de 1,5 meter afstand ook in de kleedkamers in acht moeten nemen (voor de jeugd geldt dit niet).

Bezoekers vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Hiervoor ligt een formulier klaar bij de ingang.

Boven alles rekenen wij op het gezonde verstand van iedereen die ons complex betreedt. Wij zien het niet zitten om ieder weekend als politieagent rond te moeten lopen op het complex maar schromen niet maatregelen te nemen als wij dat nodig achten.

Sportieve groet,

Het Bestuur

Reacties zijn gesloten.