Regels rondom lidmaatschap en contributie

De KNVB maakt regels over het lidmaatschap bij alle voetbalverenigingen in Nederland. V.V. Egmondia is verplicht zich te houden aan de regels van de KNVB. Alle regels kunt u vinden op www.knvb.nl/organisatie/reglementen. Onderstaand vindt u de belangrijkste regels over het lidmaatschap.

Het aanmelden

Voor aanmeldingen zijn formulieren beschikbaar op het wedstrijdsecretariaat en te downloaden via www.egmondia.com . Ook kunt u vanaf heden online inschrijven via onze website. Men wordt lid voor tenminste één verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Tussentijds lid worden is altijd mogelijk. Nieuwe leden die 11 jaar of ouder zijn, moeten bij aanmelding een recente pasfoto + € 2,60 inleveren! Dit is voor het aanvragen van een spelerspas bij de KNVB. Voor leden die 11 jaar of ouder zijn geldt GEEN PAS = NIET SPELEN!

Het opzeggen

Het opzeggen kan uitsluitend bij de ledenadministratie en moet vóór 1 juni gedaan zijn. Als men na 1 juni opzegt, wordt er € 40,00 aan kosten gefactureerd. Dit komt doordat de KNVB haar kosten op de vereniging doorbelast op grond van het ledenbestand per 1 juni van elk jaar.

Tussentijds opzeggen

Slechts in bijzondere gevallen is het soms mogelijk om tussentijds het lidmaatschap te beëindigen.

Overschrijven
Indien men bij een andere vereniging wilt gaan spelen, is men tot 3 jaar na afzegging verplicht om overschrijving aan te vragen.

Hoogte contributie

De hoogte van de contributie wordt elk jaar vastgesteld door de leden tijdens de algemene ledenvergadering. Voor de actuele hoogte van de contributie verwijzen wij naar www.egmondia.com. Contributiebetalingen geschiedt d.m.v. automatische incasso. Wil men toch per jaar betalen, dan wordt dit geregeld via een acceptgiro die u wordt toegezonden. Wanneer u wenst per acceptgiro te betalen, betaalt men € 7,- per jaar aan administratiekosten. Wanneer u zich via de website aanmeldt, vermeld dan bij het kopje ‘opmerkingen’ dat u wenst per acceptgiro te betalen.

Clubkleding

Als een nieuw lid in een team komt dat wordt gesponsord, dan wordt de kleding gesponsord door de sponsor van het elftal. Elk team heeft altijd wel een extra tenue in de tas. Mocht er een team geen sponsor hebben, dient  u zelf een tenue aan te schaffen. Als iemand voor zichzelf of voor zijn/haar kind clubkleding wilt aanschaffen, dienst dit besteld te worden bij de hoofdsponsor van Egmondia, de firma Oosterbaan in Alkmaar (www.oosterbaanalkmaar.nl). Oosterbaan heeft een webshop waar kleding besteld kan worden.