De Vrienden van Egmondia zijn een belangrijke sponsor voor v.v. Egmondia. Door zelf allerlei activiteiten te organiseren o.a. loterijen en natuurlijk het bekende klaverjassen, steunen zij voor een groot deel onze jeugd. Door deze inkomsten kunnen wij weer diverse activiteiten organiseren. Denk hierbij aan het jaarlijkse kersttoernooi, maar ook door deze inkomsten kunnen wij nieuw materiaal e.d. kopen.

 

Voor meer contact hierover kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Adri Wijker, Henk Heuff en Jenny de Groot