Zoals aangekondigd in de ledenvergadering oktober vorig jaar werd er rekening gehouden met het feit dat de club de contributie zou moeten indexeren.

Er werd tijdens de vergadering ingestemd dat de contributie met een maximum van 2% per jaar verhoogd zou kunnen worden zonder dat hiervoor gestemd zou moeten worden in de vergadering. Dit zal voor komend seizoen, 2019-2020 het geval zijn.

Een combinatie van een lichte terugval in zowel het aantal leden als de sponsorinkomsten heeft er toegeleid dat deze verhoging noodzakelijk is om een gezond financieel beleid te kunnen blijven voeren.

Reacties zijn gesloten.