Voorzitter: Paul Kager
voorzitter@egmondia.com  of 06-42363941

Secretaris: Jan de Jong
(Tevens Vice-Voorzitter)
secretariaat@egmondia.com  of 06-21164871

Penningmeester: Robert Wijker
penningmeester@egmondia.com  of 06-27046820

Voetbal technische zaken:  Vacant

Jeugdzaken: Philip de Baar
jeugdzaken@egmondia.com  of 0655750035

Public Relations: Stijn Buis
pr@egmondia.com  of 06-50674980

Algemene zakenVacant

Wedstrijd secretaris zondag: Jacco van ’t Hof
wedstrijdsecretaris@egmondia.com

Wedstrijd secretaris zaterdag: Niels de Jong
wedstrijdsecretaris@egmondia.com